webkwestie - webquest

VUURTOREN

Leerkracht

 • Titel: Vuurtoren

 • Onderwerp: Hoe werkt een vuurtoren

 • Schooltype: Basisonderwijs

 • Groep / Klas: Groep 7-8, klas 5-6

 • Vakgebieden: Aardrijkskunde

 • Uitvoering door: Individueel of in tweetallen

 • Tijdsinvestering: 3 uur

 • Opbrengst:

   • Een eigen gemaakte vuurtoren

   • Presentatie

 • WebQuestmaker: Deze WebQuest is gemaakt door Eline Herder, Jana Hallerberg, Simone Baalhuis en Nicole de Kuyper van de Universiteit Twente.

Algemene informatie

1. Samenvatting

Met deze webkwestie maken de leerlingen kennis met verschillende aspecten van de vuurtoren. Door bronnen te verzamelen, krijgen de leerlingen informatie over de optiek, het lichtsignaal en de verschillende kleuren. Het is de bedoeling dat de leerlingen met behulp van deze informatie hun eigen vuurtoren kunnen gaan maken. Het gaat er hierbij om dat ze creatief bezig zijn én dat ze nadenken over de optiek, het lichtsignaal en de verschillende kleuren. De eerste twee van die aspecten zijn niet terug te zien in hun vuurtoren, maar lichten ze toe in de presentatie die ze aan het einde van de WebQuest geven.

2. Diversen

- Doelgroep: Leerlingen van groep 7 en 8

- Vakgebieden: Wereldoriëntatie (aardrijkskunde) en taal

- Leerdoelen:

Hoofddoel: het mondeling kunnen beschrijven van de functies en de elementen van een vuurtoren.

Subdoelen:

• In eigen woorden kunnen beschrijven welke verschillende elementen een vuurtoren bezit.

• In eigen woorden kunnen beschrijven wat de oorspronkelijke functie van de vuurtoren is.

• Het zelfstandig kunnen maken/bouwen van een modelvuurtoren.

- Type webkwestie: Kortlopend

- Tijdsduur: 3 uur

3. Aandachtspunten beoordeling: wat wordt er geëvalueerd?

Met behulp van de beoordelingsschema kunnen de leerlingen zelf hun werk beoordelen. U kunt er ook voor kiezen deze beoordeling zelf te doen. Het eindproduct van de WebQuest wordt beoordeeld op basis van de volgende beoordelingscriteria:

1. Originaliteit van de vuurtoren (wat betreft creativiteit)

2. Onderdelen van de vuurtoren (optiek, lichtsignaal, kleuren)

3. Kwaliteit van de “presentatie” presenteren

4. Samenwerking

Bekijk de beoordelingsschema voor het evalueren van het werk van de leerlingen.

4. Overzicht van de benodigde materialen

- per tweetal een computer met internetaansluiting.

- knutselmateriaal (papier, wc-rollen, keukenrollen, lijm, schaar, pennen, kleurpotlood, stiften, etc.)

- pen en papier voor het voorbereiden van de presentatie.

Toelichting webkwestieonderdelen

1. Inleiding: handreikingen/tips voor de leerkracht bij de inleiding

Het is handig om voordat de leerlingen met de WebQuest beginnen, u een korte inleiding geeft over wat de bedoeling is. Hierna kunnen de leerlingen zelfstandig de inleiding van de WebQuest lezen en het bijbehorende filmpje bekijken. Ze krijgen dan een goed beeld van wat ze te wachten staat.

2. Opdracht

De opdracht wordt gemaakt met behulp van verschillende bronnen, die aangegeven staan bij de handelingen. Onder het kopje “bronnen” zijn alle bronnen bij elkaar te vinden.

3. Werkwijze

Het is belangrijk dat de leerlingen de verschillende stappen in de goede volgorde doorlopen. De handelingen zijn zo geschreven dat de leerlingen voldoende informatie verzamelen voor de opdracht.

Het is goed om bij stap 8 te benadrukken dat het om de creativiteit van de leerlingen gaat. Ze moeten wel nadenken over de elementen van een vuurtoren, maar dit komt pas naar voren in de presentatie die ze geven. De nadruk ligt tijdens de presentatie echter wel op de elementen die een vuurtoren bezit. De leerlingen moeten in de presentatie laten zien dat ze hierover hebben nagedacht en waarom ze bepaalde keuzes gemaakt hebben. Tijdens de presentatie hoeft weinig tot niets verteld te worden over het uiterlijk van de vuurtoren.

4. Infobronnen

De bronnenlijst is zo samengesteld dat de leerlingen alle informatie die ze nodig hebben op deze sites kunnen vinden.

5. Beoordeling

De leerlingen worden beoordeeld met behulp van de beoordelingsschema. U kunt ervoor kiezen de leerlingen zichzelf te laten beoordelen. U kunt het ook zelf doen of beide.

6. Afsluiting

Door de beoordelingsschema in te (laten) vullen, kunt u kijken hoe goed de leerlingen de WebQuest gemaakt hebben en hoeveel ze geleerd hebben. Het is misschien leuk om de resultaten in de klas te bespreken.